Kodekryss nr.2


Vanlig pris 450,00 kr
Kodekryssord i størrelse 12 (høyde) ganger 17 (bredde) ruter, samt felt for løsningsord i bunnen.
Oppgave og løsning i to separate PDF-filer.