Vanskelig Sudoku


Vanlig pris 175,00 kr
9 X 9 ruter Sudoku.
Oppgave og løsning i to separate PDF-filer.